Start Archiwum VI MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW

VI MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

VI MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW

W SZACHACH SZYBKICH.
Starachowice, 22 listopada 2014 roku

1. Cel:
- Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród ministrantów, 
- Popularyzacja sportu szachowego wśród ministrantów, 
- Integracja środowisk katolickich w Polsce, 
- Promowanie idei Rycerzy Kolumba 
- Rozwój pozytywnych zainteresowań wśród młodzieży  
- Promocja Regionu Świętokrzyskiego i Miasta Starachowice, 

2. Patronat Honorowy:
- Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej, 
- Wikariusz Biskupi Ks. Infułat Stanisław Pindera

 

- Andrzej Anasiak ? Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce


3. Patronat
- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  
- Prezydent Miasta Starachowice 
- Rada Rycerzy Kolumba nr 14023 w Starachowicach 
- ?KnC - Króluj nam Chryste? ? ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów

4. Patronat Medialny:
- Gość Niedzielny 
- Tygodnik Starachowicki 
- Gazeta Starachowicka, 
- Echo Dnia. 
- TV Starachowice

- ?KnC - Króluj nam Chryste?

4. Organizator:
- Parafia MBNP w Starachowicach

- Katolicki Klub Szachowy GAMBIT 
- Rada Rycerzy Kolumba nr 14023 w Starachowicach 

5. Termin i miejsce gry:
22 listopada 2014 roku 
Starachowice, ul. Prądzyńskiego 2 ? SP nr 13 

6. Uczestnicy:
Ministranci Parafii z całej Polski 

7. Zgłoszenia:
Do dnia 18 listopada 2014 roku pisemnie na adres: 

Katolicki Klub Szachowy GAMBIT, 27-200 Starachowice ul. Moniuszki 117 
lub; Tel.  602 770 251 
Pocztą elektroniczną:     Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Strona internetowa: www.starachowiceszachy.republika.pl 

W zgłoszeniu należy podać dane zawodników: 
- nazwisko, imię, posiadany ranking szachowy, datę urodzenia zawodnika, parafię, (opcjonalnie -numer Rady Rycerzy Kolumba) 

W dniu zawodów należy dostarczyć listę startową zawodników z danej parafii potwierdzoną przez

proboszcza parafii lub zawodnik powinien posiadać przy sobie ważną legitymację ministranta. 

8. System rozgrywek:
Rozegrane zostaną odrębne turnieje w kategoriach wiekowych.


-Turniej  A  -  Szkoły Ponadgimnazjalne 
- Turniej  B  -  Gimnazja

- Turniej C ? Szkoły Podstawowe

Zawodnicy rozegrają 9 rund systemem szwajcarskim z tempem gry 15 min. na partię dla zawodnika.  
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów oraz punktacja pomocnicza: średni Bucholtz; pełny Bucholtz; progres. 
Zgłoszenia na miejscu przed odprawą techniczną są możliwe w zależności od posiadanego

sprzętu szachowego. 

9.  Sędziowanie:
Obowiązują przepisy zawarte w aktualnym kodeksie PZSzach. 

10. Wpisowe
- Opłata startowa 25,00 złotych od zawodnika, płatne w dniu zawodów.

 

Jeżeli z parafii w Mistrzostwach bierze udział więcej niż 5 zawodników wówczas opłata od każdego zawodnika wynosi 20 zł.

11. Ubezpieczenie i sprawy wychowawcze:

- Wszyscy zawodnicy muszą przebywać pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących, 
- Opiekę wychowawczą sprawują podczas zawodów opiekunowie z parafii, 
- Za ubezpieczenie zawodników są odpowiedzialne jednostki delegujące, 
- Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca, 

12. Nagrody:


MISTRZOSTWA POLSKI  MINISTRANTÓW INDYWIDUALNE
W każdej grupie wiekowej: 
-  Za I miejsce: Tytuł Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa, 
- za II miejsce: Tytuł Vice-Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa  
- za III miejsce: Tytuł II Vice-Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa  

- wyróżnienia: statuetka + dyplom 
- za zajęcie I-III miejsce dla zawodników z kategorią szachową od V do III wlacznie  
- za zajęcie I-III miejsce dla zawodników bez rankingu 

Pozostałe: 
- dla najmłodszego zawodnika: puchar  
- dla pozostałych pamiątkowy medal 


MISTRZOSTWA POLSKI  MINISTRANTÓW DRUŻYNOWE
Klasyfikacja parafii w każdej grupie wiekowej
- I miejsce: Tytuł Drużynowego Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, upominek,

dla zawodników złote medale,

- II miejsce: Tytuł Drużynowego Vice ? Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, dla zawodników srebrne medale,

- III miejsce: Tytuł Drużynowego II Vice-Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, dla zawodników brązowe medale, 

Pozostałe:

Każda z parafii otrzymuje pamiątkowy dyplom.

Nagrody są łączone!!! 


13. Klasyfikacja Drużynowa:


- Drużyna, aby była klasyfikowana w danej grupie wiekowej musi się składać minimum z dwóch zawodników

 

- Każda parafia wystawia dowolna liczbę zawodników w każdym turnieju.

Wyniki czterech najlepszych zawodników w każdej grupy wiekowej liczyć się będą do klasyfikacji drużynowej

- Klasyfikacja drużynowa:

  • Suma punktów zdobyta przez zawodników
  • Punktacja pomocnicza : miejsce najlepszego zawodnika drużyny


14. Program zawodów:

22.11.2014 r. (sobota)

9.00   - 9.30 - weryfikacja list startowych

9.00   - 9.30 - słodki poczęstunek
9.30   -  9.50 - oficjalne otwarcie mistrzostw
10.00 - rozpoczęcie turnieju (I runda)
15.30 - przewidywane zakończenie rozgrywek
15.30 - 16.30 - ciepły poczęstunek

16.45 - 17.30 - dekoracja zwycięzców

17.30 - 17.35 - zakończenie mistrzostw


15. Wyżywienie
Organizatorzy zapewniają w ramach opłaty startowej napoje, słodki poczęstunek oraz jeden ciepły posiłek.

Dodatkowo można będzie na miejscu zamówić posiłki. 

16. Uwagi:
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego.


Biuro Mistrzostw:   Roman Kaput  
tel.: 602 770 251    
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
www.starachowiceszachy.republika.pl

Do pobrania:

PLAKAT

Karta zgłoszeniowa

Poprawiony (sobota, 19 grudnia 2015 09:13)