Start Lektorzy Modlitwa wiernych

Modlitwa wiernych

W modlitwie wiernych lud, spełniając swój urząd kapłański modli się w intencji wszystkich ludzi (KL 53).

Cechy modlitwy powszechnej:

  • jest błaganiem zwróconym do Boga,
  • lud prosi w niej o dobro powszechne,
  • ma miejsce podczas każdej Mszy świętej.

Z czego się składa modlitwa powszechna:

  • Wstęp: odczytany przez celebransa,
  • Wezwania: czasem może przyjmować formę śpiewu. Następują cztery rodzaje próśb:

1. W potrzebach całego Kościoła (Ojca Świętego, za Kościół, o powołania, o zjednoczenie chrześcijan).

2. W potrzebach narodów i o zbawienie całego świata (przestrzeganie praw człowieka, o pokój, zbiory, rozwój, za kierujących państwami).

3. Za doświadczonych jakimikolwiek przeciwnościami (nałogowców, za poszkodowanych, chorych, konających, cierpiących, więźniów,  głodujących).

4. Za zgromadzonych i wspólnotę lokalną.

  • Modlitwa celebransa, kończąca modlitwę powszechną.

Modlitwa powszechna powinna się składać z nie mniej niż pięciu wezwań, a nie więcej niż siedmiu, co najmniej po jednym wezwaniu z każdej serii.

Rodzaje wezwań:

  • módlmy się za... aby... -  wezwanie nie kończy się zwrotem : Ciebie prosimy, lud odpowiada: Wysłuchaj nas Panie
  • módlmy się, aby... -  wezwanie nie kończy się zwrotem : Ciebie prosimy, lud odpowiada: Wysłuchaj nas Panie
  • módlmy się za... -  wezwanie nie kończy się zwrotem : Ciebie prosimy, lud odpowiada: Wysłuchaj nas Panie - za ... -  wezwanie kończy się zwrotem : Ciebie prosimy
  • z fragmentami z Liturgii słowa z bieżącego dnia -  wezwanie kończy się zwrotem : Ciebie prosimy

Poprawiony (czwartek, 17 listopada 2011 20:15)