Start

Zapraszamy na święcenia diakonatu i prezbiteratu

W sobotę 4 maja 2019 roku o godzinie 11.00, w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach,
podczas uroczystej Mszy Świętej, Ksiądz Biskup Jerzy Mazur udzieli święceń diakonatu alumnom naszej diecezji.
Natomiast w sobotę 25 maja 2019 roku o godzinie 10.00 w Katedrze św. Wojciecha w Ełku, Ksiądz Biskup Jerzy Mazur
udzieli świeceń kapłańskich diakonom naszej diecezji.
Mając na uwadze, że powyższe uroczystości mogą mieć również oddziaływanie powołaniowe i formacyjne zapraszamy
ministrantów i lektorów naszej diecezji do udziału w tych ważnych wydarzeniach. Jednoczenie uprzejmie proszę, aby Księża
odpowiedzialni za formacje Służby Liturgicznej, w miarę możliwości włączyli się w to dzieło.