Start Ministranci Insygniarz

Insygniarz

InsygniarzIch zadaniem jest opieka nad mitrą i pastorałem, gdy obecny jest biskup.

 

 

 

Ministrant mitry

Funkcja taka jest spełniana tylko wtedy, gdy liturgii przewodniczy biskup. Do zadań ministranta mitry należy:
- przygotować i założyć na ramiona welon,
- oczekiwać na biskupa w odpowiednim miejscu. Jeżeli biskup ubiera się w zakrystii, czeka razem z wszystkimi w zakrystii, jeżeli zaś biskup ubiera się przy ołtarzu, wtedy staje w pobliżu i czeka, aż kapelan wręczy mu mitrę,
- w procesjach - Wejścia i Wyjścia idzie razem z ministrantem pastorału na końcu, za biskupem,
- mitrę trzyma przez welon, który ma założony na ramionach. Podczas trzymania mitry łokcie swobodnie przylegają do tułowia, a dłonie są wzniesione na wysokość pasa,
- podchodzi na wezwanie księdza kapelana i podaje mu mitrę albo odbiera ją od niego.

Ministrant pastorału

Jego funkcja jest podobna do funkcji ministranta mitry. Powinni być więc równego wzrostu. Do komunii św. mogą przystąpić w ten sposób, że przez odpowiednią chwilę jeden z nich trzyma mitrę i pastorał, a następnie czyni to drugi.
Ważne jest, aby welon, używany przez ministrantów mitry i pastorału nie był welonem, używanym do błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem (z napisem IHS).
W wypadku bardziej uroczystej liturgii należy zadbać o wyznaczenie zmienników, jeżeli ministranci mitry i pastorału są mniej wytrzymali.

Opracowanie z Ceremoniału Posług Liturgicznych

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 22:43)