Start W języku polskim PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY

PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Poprawiony (poniedziałek, 21 listopada 2011 23:05)