Start Ministranci Ministrant światła

Ministrant światła

Ministrant światłaMinistrant światła (ceroferariusz) do obowiązków ministrantów światła należy noszenie świec podczas procesji oraz w czasie odczytywania Ewangelii. Na zbiórkach w szczególny sposób zagłębiają się w symbolikę światła. Chrystus bowiem został zapowiadany jako Światłość. Sam również nazywał siebie Światłością świata.

Posługa ministrantów światła: dwie formy sprawowania służby światła

W tradycji Kościoła ukształtowały się i zachowały do dnia dzisiejszego dwie formy sprawowania służby światła w liturgii. Jedna polega na noszeniu świec w świecznikach, druga zaś, to noszenie tzw. pochodni, czyli krótkich świec osadzonych na drzewcu. Kiedyś noszenie świec było związane z posługą akolity. Odnowiona liturgia - szczególnie OWMR - wspomina o ministrantach niosących świece, nie łączy jednak tej funkcji z posługą akolity, posługa akolity wznowiona w Ministeria quaedam jest wyraźnie ukierunkowaną na posługę ołtarza, Eucharystii i celebransa (wzgl. diakona) i posługa światła nie występuje już jako moment charakterystyczny dla niej. Z tego wynika, że w pełni pozostaje aktualna służba światła w liturgii sprawowana dawniej przez akolitów z tym, że me ma podstaw do łączenia jej z posługą akolity i można ją przydzielić młodszy ministrantom.
Jeżeli chodzi o służbę ceroferariuszy noszących pochodnie - nie ma w niej żadnej wzmianki o posoborowych dokumentach liturgicznych. Jest jednakże faktem, że utrzymała się ona w liturgii papieskiej w Rzymie bez zmian po wprowadzeniu soborowej liturgii. Z tego należałoby wnioskować, że nie było intencją prawodawców odnowionej liturgii znosić tę piękną tradycję. Zachowała się ona zresztą w wielu kościołach. Wobec tego Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej w Polsce proponuje zachowanie tej służby i połączenie jej z posługą światła sprawowaną dawniej przez akolitów. Obie te służby powinni pełnić ministranci światła (Ministrant światła, podręcznik formacyjny, Kraków 1983, str. 33-34).

Troska o świecę i świecznik

Świeca i świecznik wymagają stałej pielęgnacji. Po każdym zapaleniu świecy pozostaje stopiony wosk. Ministrant światła powinien dbać o wygląd świec i świecznika; po każdym nabożeństwie, podczas którego pełnił posługę, jest zobowiązany do oczyszcenia tych przedmiotów.

Oto zasady, o których należy pamiętać przy pielęgnacji świec i świeczników:

1. Świecznik powinien stać prosto, nie powinien być zalany woskiem, ani zakurzony.
2. Świeca na świeczniku powinna być oczyszczona, z obciętym knotem, ustawiona prosto, odpowiedniej wysokości i grubości.

Poprawność wykonywania posługi

Ministrant światła musi kroczyć i stać prosto jak świeca. Obaj ministranci niosący świeczniki powinni być równego wzrostu i trzymać świece na równej wysokości. Należy je trzymać zboku, żeby były lepiej widoczyne i by nie przeszkadzały wchodzeniu. Ministranci światła niosą świeczniki na zewnątrz, a więc prawy trzyma świecznik po prawej, lewy zaś po lewej stronie. Przy zwrotach wstecz przekłada się świeczniki z jednej ręki w drugą.

Ministrant z prawej strony bierze lewą ręką świecznik za jego podstawę, prawą zaś ujmuje go w połowie. Lewy na odwrót; bierze podstawę prawą ręką, a świecznik ujmuje lewą. Wysokość, na której niesiemy świecznik zależy od wysokości samego świecznika i świecy. W procesji Wejścia ministranci światła idą po bokach krucyferariusza; za ministrantami kadzidła.
Ministranci światła nigdy nie przyklękają ani nie czynią skłonu ze świecami w ręce. Czynią to po złożeniu świec na ołtarzu, natomiast przy procesji Wyjścia - przed wzięciem ich z ołtarza. Podczas czytania Ewangelii zwracają się twarzą do siebie stojąc w takim miejscu, by nie zasłaniać czytającego, a równocześnie, by nie być w zbyt dużej odległości od ambony. Świece powinny być na jednej wysokości nawet, gdy ministranci nie stoją na jednym poziomie.

Troska o pochodnię

Pochodnia jest wykonana z drewna. Powinna mieć około 100 cm długości i około 5 cm średnicy. U góry umieszcza się talerzyk zabezpieczający przed kapaniem wosku, a nad nim otwór do wkładania świecy. Świeca w pochodni jest krótka (ok. 20 cm).
Ministrant światła niosący pochodnię stara się o:
- czystość świecy i całej pochodni.

Poprawność służenia

Pochodnie może nieść większa liczba ministrantów. Zawsze jednak powinna być to parzysta liczba, a każda para powinna być równego wzrostu i trzymać pochodnie na jednej wysokości. Pochodnie nosimy zawsze na zewnątrz procesji. Ministrant idący po prawej stronie trzyma pochodnię w prawej ręce, idący po lewej stronie - w lewej ręce. Druga ręka spoczywa na piersi. W podobny sposób trzymają ministranci pochodnie w czasie przyklękania lub klęczenia.

Uwagi

1. Ministranci światła uważają, aby w czasie swojej posługi nie rozlewać wosku na posadzkę, ołtarz lub inne miejsce.
2. Należy do tej posługi dobierać ministrantów jednakowego wzrostu.
3. Jeżeli procesja przechodzi wąskim przejściem i ministranci światła (niosący świece) nie mogą iść obok krzyża - idą przed krzyżem.

Opracowanie z Ceremoniału Posług Liturgicznych

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 22:44)