Start W języku łacińskim Pozdrowienie Anielskie

Pozdrowienie Anielskie

SALUTATIO ANGELICA
(Pozdrowienie Anielskie)
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Poprawiony (poniedziałek, 21 listopada 2011 23:16)