Start Ceremoniarze

Ceremoniarze

Ceremoniarz

CeremoniarzCeremoniarz podąża w procesji Wejścia wraz z ministrantem księgi przed lub nieco za celebransem. W czasie liturgii słowa obydwaj siedzą po obu stronach celebransa. Podczas liturgii eucharystycznej, jeżeli nie ma koncelebransów, stoją po obu stronach celebransa przy ołtarzu, nieco oddaleni do tyłu, aby podkreślić, że nie należą do koncelebry. Ważna jest także posługa ceremoniarza we mszy z udziałem biskupa.

Ceremoniarz:
1. Przeprowadza próbę zespołu w terminie odpowiadającym jego członkom. Na próbie, w której uczestniczy każdy spośród usługujących, muszą być wyjaśnione wszystkie wątpliwe kwestie.
2. Czuwa nad poprawnym i pobożnym przebiegiem całości obrzędów wykonywanych przez posługujących do mszy św., i nad zachowaniem poszczególnych ministrantów. W razie potrzeby dyskretnie interweniuje. Jego upomnienia i wskazówki mogą być widziane tylko przez danego ministranta.
3. Rozkłada kielich, gdy ministranci ołtarza odbierają dary, przyniesione w procesji przez wiernych.
4. Obsługuje mikrofon (włącza, reguluje, przenosi, podaje i trzyma).
5. Podaje celebransowi dodatkowe modlitwy i teksty nie zawarte w księgach liturgicznych (komentarze, ogłoszenia itp.).
6. Czuwa i ingeruje w sytuacjach nietypowych, gdy coś zakłóca normalny przebieg liturgii, np. brak klucza od tabernakulum, potrzeba dodatkowego wina, hostii, puryfikaterza itp.
7. Formuje procesję na początku i na końcu (z precentorem - pomocnikiem ceremoniarza, odpowiedzialnym za procesje).
8. Daje znak do rozpoczęcia pewnych czynności. Stosuje się przy tym do tradycji miejscowych. Rozpoczyna modlitwy w zakrystii.

Ceremoniarz może też pełnić funkcję Animatora, który pomaga opiekunowi ministrantów w formacji członków Liturgicznej Służby Ołtarza. Musi wykazywać się dużą wiedzą oraz umiejętnością pracy z dziećmi i młodzieżą.

Precentor - pomocnik ceremoniarza

Wedle Ceremoniału Posług Liturgicznych, precentor to pomocnik ceremoniarza. W uroczystej liturgii dba on o poszczególne grupy ministrantów (lektorzy, ministranci światła), prowadzi procesję. Pierwszą jego funkcją jest dopilnować, aby wszystkie funkcje (komentarze, modlitwa wiernych, procesja z darami, uwielbienie i ewentualnie służba ładu) były przygotowane oraz uzgodnione z ceremoniarzem. Pomaga także uformować procesję. Precentor może prowadzić procesję wejścia, idąc przed ministrantem kadzidła i nadając jej odpowiednie tempo, torując drogę i otwierając drzwi lub iść wśród zespołu służby liturgicznej; wtedy idzie między choralistami, a ministrantami ołtarza. Podsumowując, precentor jest prawą ręką ceremoniarza i pomaga mu w przygotowaniu liturgii oraz w koordynacji wykonywania poszczególnych posług.

Opracowanie z Ceremoniału Posług Liturgicznych

Poprawiony (czwartek, 17 listopada 2011 20:20)