Start Historia

Historia

Historia Diecezji Ełckiej

Dnia 25 marca 1992 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego dokonanego na mocy bulli papieskiej Totus Tuus Poloniae Populus, Papież Jan Paweł II powołał do istnienia Diecezję Ełcką. Celem tego podziału było ułatwienie organizacji duszpasterstwa oraz kontaktu biskupów diecezji z kapłanami i wiernymi.

Diecezja Ełcka swoim obszarem objęła teren ziemi mazurskiej i suwalsko ? augustowskiej o powierzchni 11 000 km2.
Na przestrzeni piętnastoletniej historii diecezja ełcka miała trzech biskupów diecezjalnych: Ks. Bp Wojciech Ziemba (1992 - 2000), Ks. Bp Edward Samsel (2000 - 2003), Ks. Bp Jerzy Mazur (od roku 2003), oraz dwóch biskupów pomocniczych: Ks. Bp Edward Samsel (1992 - 2000) i Ks. Bp Romuald Kamiński (od roku 2005).

 

Poprawiony (poniedziałek, 21 listopada 2011 21:37)

Więcej…

 

Historia LSO

Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni - pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych.

Początku ministrantury możemy dopatrywać się w Ewangelii św. Jana czytamy: "Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby (...) Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym" (J 6, 8-9, 11)

W pierwszych wiekach Kościoła funkcje liturgiczne poza biskupem i prezbiterem spełniali wyłącznie diakoni. W miarę rozszerzania się Kościoła potrzeba było większej ilości ludzi do posług; papież Korneliusz w swym liście wymienia kleryków niższych święceń: subdiakonów, akolitów, lektorów i ostiariuszy. Właśnie spośród akolitów, zanoszących Komunię Św. nie mogącym uczestniczyć w liturgii wywodził się główny patron służby liturgicznej -
- św. Tarsycjusz.

 

Poprawiony (poniedziałek, 21 listopada 2011 21:41)

Więcej…